แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดยะลา)

        กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7321-1586 (ในเวลาราชการ)

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564