แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 18 อัตรา

        ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 18 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดตาก อัตราว่าง 6 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก อัตราว่าง 6 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก อัตราว่าง 6 อัตรา การรับสมัคร รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.tak.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย ***ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถขอแก้ไขข้อมูลการสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครได้ภายหลัง //สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564