แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดสตูล)

        รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดสตูล) จังหวัดสตูลมีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ - ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดสตูล จำนวน 5 อัตรา - ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จำนวน 5 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงาน ปภ. จังหวัดสตูล จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญาจ้าง (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง) ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีเลือกสรร และวิธีการสมัครตามประกาศจังหวัดสตูลและคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครฯ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 7471 1055 ต่อ 14

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564