แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

        จังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564
ตำแหน่ง
- พนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี
- นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
ติดต่อสอบถาม โทร. 032-337375 , 032-337890

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564