แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

        จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564