แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ กระทรวงมหาดไทย

        การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 อัตรา แบ่งเป็น 3 หน่วยงานๆ ละ 5 อัตรา ประกอบด้วย 1. สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564