แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน

        ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564