แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

        จังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์จังหวัดนครพนม (www.nakhonphanom.go.th) หรือศาลากลางจังหวัดนครพนม

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564