แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

        รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 1) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดนครพนม จำนวน 6 อัตรา 2) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จำนวน 6 อัตรา 3) ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จำนวน 6 อัตรา การสมัคร : รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564