แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน

        บัญชี ขึ้นทะเบียนรายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน

ลงวันที่ 23 กันยายน 2564