แจ้งเตือน!! ระบบลงทะเบียนงดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลา 00.00 - 01.00 น. ของทุกวัน จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์

        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

1626917920_ad9a6b1a4777173b03fd.pdf

ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564